Kelma

DSC_3684
Leanne Ellul

Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta huwa festival tal-kelma. Huwa ċelebrazzjoni tal-kelma nattiva u tradotta għaliex sa mill-bidu mhux biss ta spazju lil siltiet moqrija bl-ilsien oriġinali, imma wkoll għat-traduzzjoni. Fi spazju bħal dan il-kelma ssir iktar rikka u l-kittieba ta’ dan il-kliem minn reġjuni differenti jgawdu minn din ir-rikkezza permezz ta’ djalogu li jidħlu fih kemm qabel il-Festival kif ukoll waqt li jkun għaddej, iżda li ma jispiċċax miegħu.

Kif jgħid Roland Barthes, “il-lingwa qatt mhi innoċenti.” F’kuntest bħal tal-Festival, il-lingwa hija għodda li permezz tagħha l-kittieba jgħaddu kummenti kulturali, u għaldaqstant politiċi, iżda wkoll personali. Il-kitbiet li nisimgħu qatt mhuma meħlusa mill-istimoli ta’ madwarna, u l-Festival stess huwa wieħed minn dawn l-istimoli. Hekk il-Festival jista’ jitqies bħala mikrokożmu ta’ dak li hu l-Mediterran, għax bħalma l-Mediterran huwa reġjun li fih jiltaqgħu ġnus minn artijiet differenti, fil-Festival jiltaqgħu kittieba u letteraturi ma’ udjenzi li huma wkoll iġibu l-esperjenzi differenti tagħhom magħhom.

F’dawn l-aħħar 11-il sena, il-Festival bena udjenza dejjem aktar wiesgħa fil-kompożizzjoni tagħha. Permezz ta’ din l-udjenza bena tradizzjoni u beda jokkupa spazji kemm fiżiċi kif ukoll mentali, għax joffri esperjenzi diversi li l-persuni fl-udjenza jġarrbuhom bil-mod uniku tagħhom. Dan hu d-djalogu li toffri l-letteratura, il-kelma li kapaċi ġġib in-nies flimkien fil-Mediterran.

Leanne Ellul | Awwissu 2016