Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2017

John Aquilina (Ir-Renju Unit/Malta) | Asja Bakić (il-Bosnja Ħerżegovina) | Mourid  Barghouti (il-Palestina) | Lilia Ben Romdhane (it-Tuneżija) | Mark Camilleri (Malta) | Immanuel Mifsud (Malta) | Jean Portante (il-Lussemburgu) | Alfred Sant (Malta) | Zoë Skoulding (Wales)| Ma Thida (Myanmar) | Arvis Viguls (il-Latvja) | Gjoko Zdraveski (ir-Repubblika tal-Maċedonja)


Il-Ħamis 24 | Il-Ġimgħa 25 | Is-Sibt 26 ta’ Awwissu 2017, il-Forti Sant’Iermu, il-Belt Valletta, fit-8.00pm

gjoko-zdraveski
Gjoko Zdraveski (ir-Repubblika tal-Maċedonja). Ritratt meħud minn Goran Petrov.

It-tnax-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta organizzat minn Inizjamed se tittella’ l-Ħamis 24, il-Ġimgħa 25, u s-Sibt 26 ta’ Awwissu, fil-Forti Sant’Iermu, il-Belt Valletta, fit-8.00pm, bis-sehem ta’ awturi ewlenin minn tmien pajjiżi, fosthom ir-rumanziera minn Myanmar Ma Thida u l-awturi ewlenin Maltin Immanuel Mifsud u Alfred Sant.

Minbarra l-qari ta’ novelli u poeżiji minn 12-il awtur u awtriċi differenti minn tmien pajjiżi, se jkun hemm mużika, kotba għall-bejgħ, films tal-poeżija Maltin u barranin, illegar artiġjanali tal-kotba, xorb u ikel magħmul mill-ħanut Ġugar.

L-awturi kollha mistiedna għall-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Festival huma John Aquilina (Ir-Renju Unit/Malta), Asja Bakić (il-Bosnja Ħerżegovina), Mourid  Barghouti (il-Palestina), Lilia Ben Romdhane (it-Tuneżija), Mark Camilleri (Malta), Immanuel Mifsud (Malta), Jean Portante (il-Lussemburgu), Alfred Sant (Malta), Zoë Skoulding (Wales), Ma Thida (Myanmar), Arvis Viguls (il-Latvja), u Gjoko Zdraveski (ir-Repubblika tal-Maċedonja).

Lili Benromdhane
Lilia Ben Romdhane (it-Tuneżija)

Il-poeta ewlieni Victor Fenech jiddeskrivi dan il-festival internazzjonali bħala t-tlaqqigħa ta’ “vuċijiet” ta’ kittieba Maltin u barranin li “flimkien joħolqu bħal panorama ta’ temi u stili.”

Id-dħul huwa b’xejn u kulħadd jista’ jattendi. Xi kitbiet jistgħu jkunu maħsuba għal udjenza matura. Il-qari se jkun l-aktar bil-Malti u bl-Ingliż, imma jinqraw ukoll xi xogħlijiet bil-lingwa oriġinali

Laqgħat mill-qrib mal-awturi 

Din is-sena hemm ukoll erba’ avvenimenti pubbliċi speċjali li se jsiru qabel il-festival u li għalihom ukoll id-dħul huwa b’xejn u miftuħ għal kulħadd. Barra minn hekk, matul il-ġimgħa tal-festival, l-awturi mistiedna jieħdu sehem f’laboratorju tat-traduzzjoni mmexxi minn Keith Borg u Nadia Mifsud li fih jittraduċu x-xogħlijiet ta’ xulxin biex imbagħad jaqraw uħud minnhom waqt il-Festival.

L-ewwel avveniment pubbliku ta’ qabel il-Festival b’intervisti mal-awturi dwar temi kurrenti se jsir il-Ħadd, 21 ta’ Awwissu, fit-8,00pm fi Spazju Kreattiv, fi Pjazza Kastilja, il-Belt. F’din il-laqgħa mal-pubbliku, “Leaning against the Edge,” il-poeta Rodolfo Häsler minn Kuba li jgħix Barċellona se jitkellem ma’ Jean Paul Borg dwar art twelidu u l-bidliet li għaddejja minnu, u dwar Spanja u r-reġjun tal-Katalonja.

It-tieni avveniment pubbliku se jkun laqgħa mill-qrib mal-awtur eklettiku minn Singapore Marc Nair, “Busy Telling Stories”, it-Tlieta 23 ta’ Awwissu fi Spazju Kreattiv ukoll. L-awtur se jiġi intervistat mis-soċjologa Anna Zammit dwar l-isfidi li tgħix fi gżira bħal Singapore u l-mudell ta’ żvilupp li sikwit huwa assoċjat magħha.

Fl-24 ta’ Awwissu se tittella’ sessjoni ta’ qari miftuħ għal kulħadd fis-sensiela tal-palk ħieles li fih se jieħdu sehem ukoll xi organizzaturi tal-festivals li huma wkoll awturi stabbiliti u se jkunu Malta għall-Festival. Waħda minn dawk il-kittieba hija Jennifer Williams ta’ Scottish Poetry Library.

Ir-raba’ attività se tkun it-tnedija minn Literature Across Frontiers ta’ sit tal-letteratura Kurda li se ssir fil-kappella li hemm fil-Piazza d’Armi tal-Forti Sant’Iermu l-Ġimgħa 26 ta’ Awwissu fis-7.00pm, qabel ma tibda t-tieni lejla tal-Festival. Dan l-avveniment se jitmexxa minn Alexandra Büchler, direttriċi tal-LAF, u fiha se jieħdu sehem l-awtur Ciwanmerd Kulek (il-Kurdistan/it-Turkija), Ezel Yilmaz (mid-Diyarbakir Arts Centre), u Monique Agius.

It-Tlitt Ijiem tal-Festival

Il-Ħamis 25 ta’ Awwissu se jaqraw ir-rumanziera Mark Vella u Ciwanmerd Kulek, u l-poeta Joe P. Galea, u warajhom, il-poetessa Iranjana Roja Chamankar se taqra x-xogħol tagħha u tiġi intervistata dwaru bl-Ingliż minn Nadia Mifsud. Il-mużika se tkun f’idejn Effie Azzopardi (trumbetta), Rafel Grima (drums), David Grech (kitarra), u Samwel Grima (kuntrabaxx). Il-Ħamis se jkun hemm ukoll il-preżentazzjoni tal-film ġdid “Meta tiġi MariRos” ta’ Martin Bonnici, imnebbaħ minn poeżija ta’ Lillian Sciberras, b’introduzzjoni ta’ Caldon Mercieca. Dan huwa proġett bi sħab bejn Inizjamed u l-Fondazzjoni Valletta 2018.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Awwissu, se jieħdu sehem il-poeta u mużiċist Marc Nair, il-poetessa Maltija li tikteb bl-Ingliż Abigail Ardelle Zammit, u l-poeti Rodolfo Häsler u Abderrahim Sail (il-Marokk). Warajhom Daniel Massa se jaqra mix-xogħol tiegħu, l-aktar dak bil-Malti, u mbagħad wara jiġi intervistat bl-Ingliż minn Kenneth Wain.

Il-Ġimgħa se jintwerew tliet films qosra tal-poeżija bi sħab ma’ Highlight Arts u l-Oslo Internasjonale Poesifestival. Dawn huma “Pipene / The Pipes,” film Norveġiż ta’ Kristian Pedersen imsejjes fuq poeżija ta’ Øyvind Rimbereid li se jiġi ppreżentat fuq il-palk minn Birgit Hatlehol of Oslo internasjonale poesifestival, u żewġ films ta’ Yasmin Fedda, li se jippreżentahom Caldon Mercieca: “A Ghazal for the Tethered Goats“, poeżija ta’ Kei Miller, u “A Letter to My Mother in the Year 1980”, poeżija ta’ Miriam al Attar (trad. Nia Davies).

Is-Sibt 27 ta’ Awwissu se ssir il-preżentazzjoni tal-film ġdid i ta’ Gilbert Calleja u Matthew Attard imnebbaħ mill-poeżija “Tibqa’ Int” ta’ Ray Mahoney. Dan ukoll huwa frott tal-proġett bi sħab bejn Inizjamed u l-Fondazzjoni Valletta 2018. L-awturi li se jaqraw huma r-rumanziera Rita Saliba, il-poetessa Samantha Barendson, u r-rumanziera ta’ fama internazzjonali Elias Khoury, li se jiġi wkoll intervistat bl-Ingliż minn Norbert Bugeja. Il-mużika se tkun f’idejn Francesca Galea (vuċi) u Kris Spiteri (pjanu)

Minbarra xorb u ikel magħmul mill-ħanut Ġugar, matul il-Festival ikun hemm għall-bejgħ kotba magħmulin bl-idejn minn Glen Calleja, u kotba tal-awturi mistiedna għall-Festival.

Din it-12-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, flimkien mal-laboratorju tat-traduzzjoni tal-Literature Across Frontiers, qed jittellgħu minn Inizjamed bħala parti mill-pjattaforma Literary Europe Live, ikkofinanzjat mill-programm Ewropa Kreattiva tal-UE, u kkordinat minn Literature Across Frontiers. Għadd ta’ organizzaturi ta’ festivals li bħal Inizjamed huma msieħba f’Literary Europe Live se jkunu Malta apposta biex jattendi l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Festival.

Minn din is-sena, sal-2019, il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta qed jittella’ bi sħab mal-Kunsill Malti għall-Arti bħala parti minn ftehim ta’ tliet snin magħruf bħala Cultural Agreement Partnership. Inizjamed tixtieq tirringrazzja lill-Kunsill li qed jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lil dan il-festival indipendenti.

Il-Festival qed jittella’ bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-Fondazzjoni Valletta 2018, Heritage Malta, l-Għaqda tal-Malti – Università, Spazju Kreattiv, u Highlight Arts. Dan il-Festival ingħata rikoxximent internazzjonali permezz tat-timbru tal-EFFE Europe for Festivals, Festivals for Europe.

Id-dħul għall-attivitajiet kollha huwa bla ħlas. Hemm aktar tagħrif dwar il-festival fuq il-paġna ta’ Inizjamed u l-attività “Malta Mediterranean Literature Festival 2017” fuq Facebook.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s